کودک در سنین پایین، سوراخ کردن گوش را تنبیه می داند

[ad_1] کودک در سنین پایین، سوراخ کردن گوش را تنبیه می داند  سوراخ کردن گوش در فرهنگ های مختلف از محبوبیت متفاوتی برخوردار است و بعضی از خانواده…

ادامه مطلب کودک در سنین پایین، سوراخ کردن گوش را تنبیه می داند

رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بد غذایی کودک می شود

[ad_1]         یکی از این عادت‌های بد غذایی این است که کودک ما به طعم‌های شور و شیرین عادت می‌کند …

ادامه مطلب رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بد غذایی کودک می شود

وقتی کودکانمان دعوا می کنند، چکار کنیم؟

[ad_1] والدین برای برقراری صلح و کمک به فرزندان خود برای کنار آمدن با هم، چه قدم های مثبتی می توانند بردارند؟ والدین چگونه می توانند به فرزندان خود کمک کنند…

ادامه مطلب وقتی کودکانمان دعوا می کنند، چکار کنیم؟

رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بد غذایی کودک می شود!

[ad_1] خیلی از مادران از بدغذایی فرزندشان گلایه می‌کنند اما بعضی از عوامل بدغذایی به خود مادر برمی‌گردد. یعنی مادر از زمان تولد کودک رفتارهایی می‌کند که به عادت‌های…

ادامه مطلب رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بد غذایی کودک می شود!