ما خوش‌طینت به دنیا می‌آییم یا بدذات و خبیث؟

🔹حس اخلاقی در انسان ذاتی است یا آن را در جامعه یاد می‌گیرد؟ اینکه انسان خوش طینت و نیک نهاد یا خبیث و بدذات به دنیا می‌آید قرن‌ها موضوع بحث فلاسفه بوده است.

🔻 ارسطو معتقد بود اخلاق اکتسابی است، و ما به صورت "موجوداتی فاقد حس اخلاقی" به دنیا می‌آییم، در حالی که زیگموند فروید نوزادان را از لحاظ اخلاقی لوح سفید تلقی می‌کرد.

ادامه مطلب ما خوش‌طینت به دنیا می‌آییم یا بدذات و خبیث؟