تا چه زمان حساسیت نوزاد ادامه دارد و مادر باید رژیم بگیرد؟

✅اگر به علت حساسیت کودک به پروتئین شیر گاو، مصرف لبنیات را قطع کردید می‌توانید چند ماه بعد مجدداً آن را امتحان کنید. علت این است که بسیاری از حساسیت‌های غذایی در برخی کودکان در 6 ماهگی تا 18 ماهگی و بیشتر کودکان تا سن 3 سالگی برطرف می‌شود. اگر مجدداً لبنیات را به رژیم غذایی خود بازگردانید و کودک دوباره واکنش نشان داد مصرف آن را حداقل تا یک ماه دیگر قطع کنید.

ادامه مطلب تا چه زمان حساسیت نوزاد ادامه دارد و مادر باید رژیم بگیرد؟