تفاوت عدم تحمل لاکتوز و آلرژی به شیر چیست؟

عدم تحمل لاکتوز به علت کمبود آنزیم لاکتاز که برای تجزیه قند لاکتوز موجود در شیر لازم است، ایجاد میشود اما آلرژی به شیر در اثر واکنش آلرژی و حمله سیستم ایمنی بدن به خاطر وجود پروتئین موجود در شیر، اتفاق می افتد. عدم تحمل لاکتوز و آلرژی به لاکتوز دو وضعیت کاملا متفاوت هستند. آلرژی به شیر معمولا در اوایل کودکی خود را نشان میدهد اما عدم تحمل لاکتوز که وضعیتی به مراتب شایع تر است، بیشتر طول میکشد تا اتفاق بیفتد و در هر زمانی در طول زندگی ممکن است دچار آن شوید.

ادامه مطلب تفاوت عدم تحمل لاکتوز و آلرژی به شیر چیست؟