فرزند شما انگشت خود را می مکد چون برایش آرامش بخش است. این رفتار حتی ممکن است که در کودکان نوپا نیز و جود داشته باشد. درواقع این یک عادت است که منشا آن به دوران جنینی برمی گردد. احتمالاً وقتی فرزندتان در رحمتان بوده این کار را انجام می داده و پس از تولد نیز این کار به صورت یک عادت ادامه پیدا کرده است. اکنون نیز هر زمانی که خسته، ناراحت و ترسیده است و یا با چالش های متفاوت درگیر می شود، انگشتش را می مکد.او ممکن است برای خواب رفتن در هنگام شب از مکیدن انگشت خود کمک بگیرد و یا وقتی در نیمه های شب بیدار شد با مکیدن انگشت دوباره برای خوابیدن تلاش کند.