آخرین آمار مربوط به کووید ۱۹ در سایت دکتر هادی کیانور

آخرین آمار آپدیت شده جهانی

جهان
۳۴,۲۵۳,۳۳۴
تایید شده
۳۵۱,۱۷۵
تایید شده (در ۲۴ ساعت)
۱,۰۲۱,۳۴۵
فوت شده
۶,۱۱۵
فوت شده (در ۲۴ ساعت)

آخرین آمار آپدیت شده ایران

ایران
۴۶۱,۰۴۴
تایید شده
۳,۸۲۵
تایید شده (در ۲۴ ساعت)
۲۶,۳۸۰
فوت شده
۲۱۱
فوت شده (در ۲۴ ساعت)

چارت مربوط به ایران

آخرین ویدئوهای مربوط به کووید ۱۹

پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۵:۱۸ بعد از ظهر
WHO hopes for hundreds of millions of vaccine doses this year
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۵:۱۸ بعد از ظهر
The pandemic exposes EU weakness: Merkel
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۴:۴۶ بعد از ظهر
Elderly woman fashions cardboard coronavirus shield
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۴:۱۶ بعد از ظهر
Elderly woman fashions cardboard coronavirus shield
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۲:۳۶ بعد از ظهر
WHO: Steroid should be kept for serious cases
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۴:۵۰ قبل از ظهر
In Tulsa, fears Trump rally may worsen crises
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۲:۴۳ قبل از ظهر
Record-setting day for virus cases in six states
پنج شنبه، ۲۹ خرداد ، ۱۳۹۹ ۱:۴۲ قبل از ظهر
Pandemic 'greatest indictment' of Trump's 'lack of leadership': Biden
چهارشنبه، ۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹ ۱۰:۳۴ بعد از ظهر
Biden opens up 13-point lead over Trump: poll
چهارشنبه، ۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹ ۷:۴۴ بعد از ظهر
Putin uses disinfection tunnels to screen guests
چهارشنبه، ۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹ ۳:۲۱ قبل از ظهر
Six U.S. states see record spikes in new COVID-19 cases
چهارشنبه، ۲۸ خرداد ، ۱۳۹۹ ۲:۱۰ قبل از ظهر
Steroid hailed as 'breakthrough' COVID-19 drug